Przygotuj się do badań

Mając na uwadze Państwa czas, chcielibyśmy aby zapoznali się Państwo z poniższymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Nasze wskazówki pozwolą wyeliminować sytuacje odsyłania pacjenta nie będącego w pełni przygotowanym do przeprowadzenia wiarygodnych badań diagnostycznych oraz przyczynią się do poprawienia wiarygodności wyników.

Lekarz kierujący na badania powinien udzielić szczegółowych instrukcji jak pacjent powinien przygotować się do badań. Mamy nadzieję, że poniższe materiały również będą w tym pomocne.

Większość badań powinno wykonywać się na czczo – tzn. bez śniadania, między godz. 7:00 a 9:30 rano. Przy badaniach zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji ( bezmięsnej i bezalkoholowej ) do godz.18 ( 13-godzinna przerwa w spożywaniu posiłków ). Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym. Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania. Próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania.

UWAGA! W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

Przykładowe badania

Kliknij w badanie żeby zobaczyć szczegóły…

Krew

Na czczo – oznacza, że nie należy przyjmować posiłku po kolacji do rana oraz płynów rano przed badaniem (szczególnie słodkich i kawy), aby nie zaburzyć oznaczeń niektórych parametrów. Pokarm spożyty przed badaniem powoduje zmiany stężeń: glukozy, składników lipidowych, białka i innych oznaczanych parametrów. Leki – jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, pacjent powinien przyjmować leki jak zazwyczaj (można pić niewielkie ilości wody w celu przyjęcia leku doustnie).

Mocz

Do wykonania badania ogólnego moczu pobieramy pierwszą poranną próbkę – oddaną bezpośrednio po spoczynku nocnym do czystego, jednorazowego pojemnika (można nabyć w aptece) i opisujemy pojemnik imieniem i nazwiskiem. Nie należy pobierać moczu do analizy w trakcie krwawienia miesięcznego u kobiet.

Pobieranie moczu na posiew – również pobieramy pierwszą poranną próbkę, ale należy przestrzegać pewnych warunków. Pojemnik na mocz musi być sterylny (można nabyć w aptece.) Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych. Stosować do tego celu wodę i unikać środków odkażających. Pierwszą porcje moczu, która może być zanieczyszczona przez bakterie bytujące na błonie śluzowej należy odrzucić, a dopiero mocz z tzw. środkowego strumienia zebrać do pojemnika. Mocz jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Mocz u małych dzieci pobiera się do specjalnych woreczków.

Dobowa zbiórka moczu jest niezbędna do wykonania oznaczeń ilościowych niektórych badań. (np. wolnego kortyzolu, wapnia, fosforu)

Kał

Przed pobraniem próbki zakup w aptece specjalny pojemnik transportowy z przyczepioną do nakrętki łopatką i przygotuj czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie Ci służyć za toaletę.

W dniu badania pamiętaj o:

  • Przed pobraniem próbki całkowicie opróżnij pęcherz moczowy.
  • Oddaj kał do przygotowanego naczynia.
  • Za pomocą łopatki z pojemnika transportowego pobierz odpowiedniej wielkości próbkę:

– Do badań wirusologicznych, bakteriologicznych
i mykologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha laskowego.
– Do badań parazytologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha włoskiego.
– Jeżeli kał jest płynny wielkość próbki powinna wynosić 2-3 ml.

  • Bez względu na wielkość próbki pamiętaj, że do badania należy pobrać kał z kilku miejsc, szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę.
  • Jeżeli zauważysz w pobranym kale pasożyty oddziel je od próbki, wypłucz wodą i prześlij do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość roztworu fizjologicznego chlorku sodu (NaCl 0,85%) lub wody.
  • Przekaż próbkę do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Do 2 godzin może się ona znajdować w temperaturze pokojowej, ale po tym czasie musi być przechowywana
    w lodówce.

Uwaga!

  • W okresie poprzedzającym badanie stosuj zwyczajową dietę (zrezygnuj zarówno z odchudzania, jak i objadania się).
  • Jeśli na co dzień stosujesz leki skonsultuj się z lekarzem, czy powinieneś je odstawić. Niektóre farmaceutyki mogą mieć wpływ na odczynniki do badania próbek stosowane w laboratorium oraz w przypadku posiewu kału mogą wpływać hamująco na hodowlę drobnoustrojów.
  • Jeśli badanie dotyczy posiewu w kierunku Campylobacter, to kał powinien być dostarczony w podłożu transportowym z węglem – np. podłoże Stuarta (specjalna probówka do wymazów z aplikatorem zakończonym wacikiem). Kał nie powinien być schładzany. Czas dostarczenia do laboratorium powinien być jak najkrótszy.

Nasienie

Zaopatrz się w jałowy pojemnik do pobrania próbki, zachowaj wstrzemięźliwość seksualną na 3-5 dni przed pobraniem nasienia i na kilka dni przed badaniem zrezygnuj z picia alkoholu.

W dniu badania pamiętaj o:

  • Próbkę przygotuj w domu lub w gabinecie
  • Dokładnie umyj ręce i prącie wodą i mydłem.
    Oddaj mocz do toalety (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące początkowy odcinek cewki moczowej)
  • W drodze masturbacji pobierz nasienie do pojemnika (nasienie musi pochodzić w pierwszego wytrysku po okresie wstrzemięźliwości seksualnej).
  • Jeśli przygotowałeś próbkę w domu w ciągu godziny dostarcz pojemnik do laboratorium utrzymując go w stałej temperaturze 37-38 stopni Celsjusza.
  • Jeżeli lekarz zlecił posiew nasienia w kierunku bakterii beztlenowych, próbkę zaaspiruj do jałowej strzykawki. Usuń ze środka nadmiar powietrza, zabezpiecz strzykawkę igłą. Nie należy ściągać nasadki zabezpieczającej ostrze igły.

Uwaga!

  • Nasienie nie powinno być pozyskiwane z prezerwatyw, gdyż mogą być one pokryte środkami plemnikobójczymi.
Część maszyn, na których pracujemy

Część maszyn, na których pracujemy